Jura

Ansvarsfraskrivelse

Denne webside stilles til rådighed af DENTSPLY IH A/S. Vi har været omhyggelige med at sammensætte websiden, men fralægger os imidlertid ansvaret for handlinger udført af personer eller organisationer overalt i verden, som er en direkte eller indirekte følge af oplysninger, der er indeholdt i eller kan oprettes adgang til via websiden, uanset om sådanne oplysninger er stillet til rådighed af os eller af en tredjepart. Intet af denne websides indhold bør tolkes som rådgivning eller anbefalinger. Websiden bør heller ikke danne grundlag for beslutninger eller handlinger.

Da der hele tiden foregår løbende fremskridt og udvikling på det lægevidenskabelige område, kan det medføre, at oplysningerne på websiden muligvis ikke altid er fuldt opdaterede. Det betyder, at de pågældende oplysninger stilles til rådighed “som de er” og “som de forefindes”. Vi giver ingen garantier, erklæringer eller tilsagn, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende indholdet på denne webside herunder, men ikke begrænset til, det pågældende indholds timing, aktualitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et bestemt formål. Det samme gør sig gældende for fejlfriheden eller stabiliteten i de resultater, der kan være en følge af anvendelsen af websiden.

Du erklærer dig indforstået med, at brugen af oplysninger, der er hentet fra eller via denne webside, sker efter eget skøn og på egen risiko. Visse retskredse tillader ikke fraskrivelse af underforståede garantier. Det indebærer, at ovennævnte bestemmelser ikke er gældende i sådanne retskredse.

Ingen lægelige oplysninger på dette webside er beregnet på at kunne erstatte faglig lægelig rådgivning, ligesom vi ikke kan besvare uopfordrede e-mail-henvendelser om sundhedsfaglige spørgsmål. Oplysningerne om de produkter, der er omtalt på websiden, kan variere fra land til land. Patienter og sundhedsfagligt personale bør finde frem, til hvilke oplysninger der er relevante for netop deres land på baggrund af lokale lægelige ressourcer og lovgivningsinstanser. Du skal konsultere en relevant uddannet sundhedsfaglig person vedrørende særlige problemer eller emner, som omtales på denne webside, før du beslutter dig for en bestemt fremgangsmåde.

Retten til at anvende oplysninger givet af brugeren

 I tilfælde af, at du angiver materiale, der skal inkluderes på denne webside - herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger, knowhow, kommentarer, idéer, spørgsmål, teknikker, uddrag eller lignende - erklærer du dig indforstået med, (i) at:

  • det pågældende materiale ikke vil blive anset for at være fortroligt
  • at give DENTSPLY IH A/S og virksomhedens koncernforbundne selskaber en global, vedvarende, royalty-fri og ikke-eksklusiv tilladelse til at anvende, formidle, kopiere, ændre, tilpasse, offentligt fremvise og oversætte alt eller dele af sådant materiale med henblik på et hvilket som helst formål og uden nogen begrænsninger
  • vi forbeholder os retten til efter vores helt eget skøn og uden varsel at fjerne eller slette alt materiale, du måtte indsende med henblik på inkludering på vores webside.

Websider og indhold ejet af tredjeparter

Denne webside kan indeholde indhold, f.eks. artikler, indhold hentet via "data feed-funktioner" eller uddrag, som ejes af tredjeparter, ligesom det kan indeholde hypertext-link til websider ejet af tredjeparter. Vi stiller denne form for tredjepartsindhold og -link til rådighed som en service for vores brugere. Vi har ingen kontrol over de tredjepartswebsider eller -indhold, der henvises til, oprettes forbindelse via eller på anden måde er tilgængelige på denne webside. Vi hverken promoverer, sponsorerer, anbefaler eller på anden måde påtager os noget ansvar for denne type tredjepartswebsider eller - indhold eller for tilgængeligheden på sådanne websider. Det gælder i særdeleshed, at vi ikke påtager os noget ansvar som følge af eventuelle påstande om, at indhold ejet af tredjeparter (uanset om det pågældende indhold er udgivet på dette eller på et andet webside) krænker bestemte personers immaterielle ejendomsret. Vi påtager os heller ikke nogen form for ansvar for oplysninger eller meningstilkendegivelser indeholdt i websiden eller indhold, som ejes af tredjeparter.

Overførsel af programmer

Du skal sikre dig, at al software, som overføres fra denne webside til din computer, kan anvendes på computeren og ikke indeholder virus. Du skal desuden overholde eventuelle licensbestemmelser, som er knyttet til den pågældende software.

Ændringer af websiden

Vi forbeholder os retten til løbende at revidere både alle elementer på denne webside og denne juridiske tekst. Eventuelle ændringer i den juridiske tekst får virkning, næste gang du opretter forbindelse til websiden. Ovenstående indebærer imidlertid ikke en forpligtelse på vores side til at holde websiden opdateret.

Bestemmelser om beskyttelse af fortrolige oplysninger

Dette website stilles til rådighed af DENTSPLY IH A/S. Formålet med nedenstående bestemmelser er at fastlægge de principper, som skal være gældende for vores anvendelse af de personlige oplysninger, der kan komme til vores kendskab via brugerne.

Når du benytter vores website eller eventuelt registrerer dig som bruger af de online-serviceydelser, vi stiller til rådighed, erklærer du dig indforstået med, at vi må anvende de pågældende oplysninger om dig i henhold til disse principper. Vi vil bede dig læse bestemmelserne omhyggeligt igennem. Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå vedrørende beskyttelse af de personlige oplysninger, vil være underlagt nærværende bestemmelser, eventuelle meddelelser om registerbeskyttelse, som er indeholdt på vores website, samt den danske lovgivnings bestemmelser.

Vi forbeholder os retten til at revidere vores procedurer fra tid til anden. Derfor beder vi dig om at kontrollere bestemmelserne regelmæssigt, så du hele tiden er bekendt med den nyeste version, som vil være den, der gælder, hver gang du opretter adgang til websitet.

Beskrivelse af de indsamlede oplysninger

  1. Indsamlede informationer: I lighed med mange kommercielle organisationer overvåger vi anvendelsen af dette website ved at indsamle oplysninger. Der indsamles ingen oplysninger, som kan henføres særskilt til bestemte personer. Vi indsamler typisk informationer om antallet af besøgende på vores website, på hver enkelt webside og om domænenavnet på den besøgendes internetudbyder. Disse informationer bruges til at opnå en forståelse af de besøgendes anvendelse af websitet og kan blive videregivet til andre virksomheder i DENTSPLY IH-koncernen og til relevante tredjeparter.
  2. Personlige oplysninger: Hvis du bliver bedt om at registrere dig for at kunne bruge websitet eller på anden måde udfylde en online-ansøgningsformular (f.eks. for at få tilsendt opdateringer pr. e-mail), betyder det, at vi indsamler personlige oplysninger om dig, f.eks. navn, e-mail-adresse, hjemland og andre oplysninger, som du frivilligt angiver. Derudover indsamler vi informationer om, hvordan du bruger websitet. Af og til modtager vi måske følsomme personlige oplysninger om dig, f.eks. informationer, der vedrører din fysiske eller mentale helbredstilstand. Dette sker kun, hvis du af din egen fri vilje har sendt de pågældende oplysninger til os. Desuden kan vi være i besiddelse af oplysninger om, hvad du mener om forskellige ting, f.eks. hvis du sender tilbagemeldinger til os eller stiller os spørgsmål.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Hvis vi har indsamlet personlige oplysninger om dig (fordi du f.eks. har registreret dig som bruger eller kontaktet os), beholder og anvender vi disse oplysninger i overensstemmelse med de her angivne bestemmelser og eventuelle meddelelser om registerbeskyttelse, som vi har sendt til dig, da vi modtog dine data.

Sådan frabeder du dig yderligere kommunikation fra os

Hvis vi i en meddelelse om registerbeskyttelse på vores website har angivet, at vi kontakter dig med andre oplysninger om vores eller andre DENTSPLY IH A/S-virksomheders produkter eller serviceydelser, og du ikke ønsker at modtage den slags oplysninger, kan du fortælle os det ved at sende os en e-mail. Oplys følgende i al kommunikation med os: Tydeligt navn, brugernavn (evt.), registreringsoplysninger (evt.) og navnet på websitet.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Hvis vi indsamler oplysninger, der vedrører dig, opbevarer vi dem på en sikker server, som er beskyttet både ved hjælp af kodeord og en firewall-funktion. Vi har etableret sikkerhedsprocedurer, som i videst muligt omfang skal sørge for sikkerheden og integriteten i forbindelse med alle vores data, herunder dine personlige oplysninger.

Brug af cookies

I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af, hvordan vi anvender cookies. En mere udførlig forklaring på cookies findes på “aboutcookies.org” (eksternt link).

Populært sagt er cookies nogle små filer, som sendes til dit internetprogram (webbrowser) og gemmes på computerens harddisk. Cookies fungerer som et websites hukommelse, så websitet kan huske din computer, hvis du besøger det igen. Det er især praktisk i tilfælde af websites, hvor du skal logge på, da adgangsprocessen herved går hurtigere.

Cookies kan også sætte os i stand til at tilpasse det indhold, du får vist, så det passer bedre til dine præferencer. Vi bruger både "sessions-cookies" (som slettes, når du lukker webbrowseren) og "permanente cookies" (som gemmes i et længere, nærmere defineret tidsrum). Vi kan også anvende cookies til at udarbejde anonyme, overordnede statistikker, som giver os en bedre forståelse af, hvordan et website bruges, og som kan hjælpe os med at gøre adgangen til websitet nemmere og fornøjelsen ved at besøge det større for brugerne.

Nogle af vores reklamebannere sender muligvis en cookie til din harddisk, uanset om du klikker på banneret eller ej. Hvis du på et senere tidspunkt besøger websitet med den pågældende reklame, ved vi, at du har set vores banner. Det gør det muligt for os at få en idé om, hvor stor gennemslagskraft den slags reklamebannere har. De fleste webbrowsere accepterer cookies, men webbrowserens indstillinger kan som regel ændres, så den ikke accepterer overførsel af cookies til din harddisk. Hvis du vælger at gøre det, skal du imidlertid være opmærksom på, at en del af websiteets funktioner går tabt. Du kan læse mere om, hvordan du deaktiverer cookies, på “aboutcookies.org” (eksternt link).

Serviceudbydere

Somme tider bestiller vi andre virksomheder og enkeltpersoner til at udføre funktioner på vores vegne. Det betyder, at de måske er nødt til at have adgang til dine personlige oplysninger for at kunne udføre deres funktioner. Du kan dog være sikker på, at de ikke anvender dine personlige oplysninger til noget andet formål.

Børn

Vores website er henvendt til en voksen målgruppe f.eks. medarbejdere i sundhedsindustrien, investorer og personer, som søger oplysninger om DENTSPLY IH A/S og sundhedsfaglige produkter. Vi har intet kendskab til, at vi indsamler oplysninger fra eller om børn.

Uetisk adfærd

Vi forbeholder os retten til at bruge de oplysninger, vi indsamler og/eller modtager om dig, til at undersøge og forsøge at forhindre ulovlige aktiviteter eller aktiviteter, der er en trussel for vores netværk eller på anden måde udgør en risiko for websitet. Vi forbeholder os også ret til at videregive sådanne oplysninger til tredjeparter (f.eks. politiet) med henblik på samme formål.

Adgang og rettelser

Hvis vi behandler personlige oplysninger om dig, har du i henhold til den europæiske registerlovgivning ret til at anmode om adgang til de pågældende personlige oplysninger - eventuelt mod et mindre vederlag.

Du har desuden ret til at kræve, at eventuelle unøjagtigheder i dine oplysninger bliver rettet uden beregning. Du kan bede os om at ændre dine oplysninger ved at sende en e-mail. Angiv tydeligt navn, brugernavn (evt.) og dine registreringsoplysninger (evt.) på al kommunikation.

Kontakt os

Hvis du efter at have læst ovenstående juridiske tekst har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte AlbertslundDNK-Info@dentsply.com  

På samme måde som naturlige tænder kræver implantater regelmæssig vedligeholdelse og pleje for at sikre sundt væv.

 
048